1997
Bruno Mathsson-priset till Mats Theselius

Bruno Mathsson priset 1997 till Arkitekt Mats Theselius, måndagen den 1 september i Bruno Mathsson Center, Värnamo.

Mats Theselius är en formgivare som går sina egna vägar, en utpräglad individualist som eftersträvar enkelhet och mänsklig anknytning. Han ställer olika material och stildrag mot varandra i sitt möbelskapande. Hans formspråk är personligt, tydligt och särpräglat med rötter långt bakåt i tiden.

Priset överlämnades av Landshövding Gösta Gunnarsson i närvaro av Fru Karin Mathsson

Anförande av arkitekt SAR, professor Jan Henriksson, Skarpnäck

Pressrelease
i pdf-format