1998
Bruno Mathsson-priset till arkitekterna Johannes Foersom MDD och Peter Hiort-Lorenzen MDD

Prisutdelningen ägde rum den 15 maj på Sveriges ambassad i Köpenhamn till Arkitekterna Johannes Foersom MDD och Peter Hiort-Lorenzen MDD.

Mottagarna av Mathsson-priset 1998, arkitekterna Johannes Foersom och Peter Hiort-Lorenzen vid Bruno Mathsson-porträttet, skulpterat av professor Franticek Navratil. Foto: Lennart Boberg.

Mathsson-fondens nordiska stipendieråd motiverar sitt val av pristagare med att deras samarbete resulterat i arbeten av stor självständighet, mångfald och egen identitet.

Priset och stipendiet överlämnades av Ambassadör Håkan Berggren.

Pressrelease
i pdf-format