2003
Bruno Mathsson-priset till Anna von Schewen

Årets Bruno Mathsson-pris på 100.000 kronor tilldelas arkitekten och formgivaren Anna von Schewen, Stockholm.

Anna von Schewen tilldelas priset för sin personliga och innovativa design av möbler och andra bruksting. Hennes sätt att experimentera med former, tekniker och material visar på stor idérikedom. Anna von Schewens nytänkande formgivning med stark koppling till funktion gör henne till en av vår tids mest lovande formgivare.

Priset utdelades på den 9 september på Konstakademien i Stockholm.

Priset utdelades av överintendenten på Waldemarsudde, Hans Henrik Brummer

Anförande av advokat Håkan Sjöman

I samarbete med Arkitekturmuseet gavs en föreläsning av professor Love Arbén

Ytterligare information lämnas av:
Per Berg
Mathsson-fondens sekreterare
tel 08-447 64 47, mob 0702-59 97 99

Håkan Sjöman
Mathsson-fondens ordförande
tel 0370-30 18 60, fax 0370-102 30

Dan Thelander
ledamot av Mathsson-fondens arbetsutskott
tel 0370-187 50, fax 0370-145 70
info@mathsson-fonden.se