2006
Bruno Mathsson-priset 2006
till Ilkka Suppanen

Årets Bruno Mathsson-pris på 100.000 kronor tilldelas den unge finske möbelformgivaren och arkitekten Ilkka Suppanen.

Mathsson-fonden säger i sin motivering, att Ilkka Suppanen lyckats på samma gång förvalta och utveckla det innovativa funktionalistiska moderna skandinaviska arvet. Genom sin kreativitet och ambition att testa nya material och ny teknologi provocerar han slentrianmässiga lösningar. Han är en av de unga finska designers som med lokal förankring och globalt perspektiv fortsätter att skapa finsk designs internationella framgångar.

Ilkka Suppanen ingick i mitten av 1990-talet i den grupp unga finska formgivare som utmanade genom att kombinera radikala grepp med formkänsla och stark integritet. Han väckte första gången uppmärksamhet bland annat genom den innovativa stolen Airbag. Fortsättning följde för Ilkka Suppanen i designerkollektivet Snowcrash. Materialutveckling och ny teknik lockade till utveckling av nya produkter med sikte på att lösa dataålderns miljöer.

Med inspiration från den flygande mattan skapade han stolen Nomad, som med sin karaktäristiska form är en syntes av behovet av rörlighet och vila. I Ilkka Suppanens svävande poetiska formspråk återfinns också soffan Flying carpet. Med Villa Ilo visar Ilkka Suppanen också sin stora kapacitet som arkitekt. Huset är på ett elegant sätt anpassat till skärgårdslandskapet med sin lätta böjning som accentuerar de mjuka klipporna. Planlösningen är djärv men samtidigt enkel och funktionell.

Bruno Mathsson-Priset kommer att utdelas av Sveriges ambassadör i Finland, Eva Walder-Brundin, i samband med en lunchceremoni vid Svenska ambassaden i Helsingfors måndagen den 25 september.

Ytterligare information lämnas av:
Per Berg
Mathsson-fondens sekreterare
tel 08-447 64 47, mob 0702-59 97 99

Håkan Sjöman
Mathsson-fondens ordförande
tel 0370-37 87 70, fax 0370-102 30

Dan Thelander
ledamot av Mathsson-fondens arbetsutskott
tel 0370-30 05 40, fax 0370-145 70
info@mathsson-fonden.se