2016 års Mathsson-pris tilldelas
Clara von Zweigbergk och Shane Schneck

Med följande motivering:
Shane Schneck och Clara von Zweigbergk skapar med nya in-fallsvinklar inom ramen för en profilerad enkelhet ett intressant och slipat form-språk. Genomgående lyfter de konstruktiva lösningar, form, funktion och färg till nya dimensioner.Priset delades ut den 12 september på ArkDes i Stockholm av arkitekt och designer Patricia UrquiolaBruno Mathsson Priset 2016.pdf