2021 års Mathsson-pris tilldelas
Monica Förster

Med följande motivering:
Drivkraften att testa nya former, tekniker och material är imponerande i Monica Försters omfångsrika produktion. Hennes gränsöverskridande och internationella designdialoger överraskar och förbluffar, liksom blandningen av lätthet och tyngd i de kreativa uttrycken. Hon är en ambitiöst engagerad ensamvarg som utmanar moderna klassiker med oväntad spänst i sina former; hon blandar elegans och saklighet med kittlingar av fulsnyggt. Styrkan finns i den svårfångade och samtidigt tillåtande attityden.Priset delas ut på Vandalorum i Värnamo den 20 november 2021.Bruno Mathsson Priset 2021.pdf