2019 års Mathsson-pris tilldelas
Folkform

Med följande motivering:
2019 års Bruno Mathsson-pris tilldelas Chandra Ahlsell och Anna Lovisa Holmquist i konst- och designduon Folkform, för deras angelägna undersökningar av hur material och tillverkningsmetoder värderas inom nutida möbelproduktion. Prestigelöst och processinriktat fördjupar de sig i den traditionella industri- och hantverkskunskap som riskerar att gå förlorad, och skapar nya konstnärliga och distinkta uttryck. Deras projekt realiseras ofta i fria processer, drivna av lika mått nyfikenhet, mod och integritet.Priset delades ut den 4 juni på Nationalmuseum i Stockholm av fondens ordförande Henrik SjömanBruno Mathsson Priset 2019.pdf
Pressmeddelande Mathssonpriset 2019.pdf